با سخنرانی مسئول بسیج اساتید دانشگاه فنی حرفه‌ای استان اصفهان؛

همایش نهضت روشنگری با موضوع «سوادرسانه ای و فضای مجازی»

در راستایی مصوبه هر پایگاه یک مدرسه همایش نهضت روشنگری با موضوع «سوادرسانه ای و فضای مجازی» ویژه دانش آموزان دبیرستان منوچهری آب شیرین کاشان چهارشنبه 22 اسفندماه برگزار می‌شود.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، در راستایی مصوبه هر پایگاه یک مدرسه همایش نهضت روشنگری با موضوع  «سوادرسانه ای و فضای مجازی» ویژه دانش آموزان دبیرستان منوچهری آب شیرین کاشان چهارشنبه ۲۲ اسفندماه برگزار می‌شود.

غلامرضا حسنی مقدم مسئول بسیج اساتید دانشگاه فنی حرفه‌ای استان اصفهان سخنران این همایش است.

انتهای پیام/