مسئول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان اعلام کرد:

همایش کشوری ۳۰ هزار نفری جبهه علمی فرهنگی انقلاب اسلامی در ۱۷ نقطه از استان اصفهان برگزار می‌شود

مسئول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان از برگزاری همایش کشوری ۳۰ هزار نفری جبهه علمی فرهنگی انقلاب اسلامی در ۱۷ نقطه از استان پهناور اصفهان خبر داد و گفت: این همایش در شهرستان اصفهان در دانشگاه پیام نور استان اصفهان همچنین دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌شود؛ و همزمان در 15 دانشگاه آزاد اسلامی در سطح استان اصفهان این همایش برگزار می گردد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، مسئول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان از برگزاری همایش کشوری ۳۰ هزار نفری جبهه علمی فرهنگی انقلاب اسلامی در ۱۷ نقطه از استان پهناور اصفهان خبر داد و گفت: این همایش در شهرستان اصفهان در دانشگاه پیام نور استان اصفهان همچنین دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌شود؛ و همزمان در ۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی در سطح استان اصفهان این همایش برگزار می گردد.

محمد باقری  مکان  برگزاری همایش کشوری ۳۰ هزار نفری جبهه علمی فرهنگی انقلاب اسلامی در ۱۷ نقطه استان پهناور اصفهان را بدین شرح اعلام کرد:

 1. شهرستان اصفهان: دانشگاه پیام نور استان اصفهان
 2. شهرستان اصفهان: دانشگاه صنعتی اصفهان
 3. شهرستان شهرضا و دهاقان: دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
 4. شهرستان نجف آباد : دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
 5. شهرستان برخوار: دانشگاه آزاد اسلامی برخوار
 6. شهرستان فلاورجان: دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان
 7. شهرستان تیران و کرون: دانشگاه آزاد اسلامی تیران و کرون
 8. شهرستان لنجان: دانشگاه آزاد اسلامی لنجان
 9. شهرستان شاهین شهر: دانشگاه آزاد اسلامی شاهین شهر
 10. شهرستان میمه : دانشگاه آزاد اسلامی میمه
 11. شهرستان گلپایگان و خوانسار : دانشگاه آزاد اسلامی گلپایگان
 12. شهرستان کاشان و آران: دانشگاه آزاد اسلامی کاشان
 13. شهرستان نطنز و بادرود: دانشگاه آزاد اسلامی نطنر
 14. شهرستان اردستان و زواره : دانشگاه آزاد اسلامی اردستان
 15. شهرستان نایین: دانشگاه آزاد اسلامی نایین
 16. شهرستان مبارکه: دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
 17. شهرستان فریدن: دانشگاه آزاد اسلامی فریدن

 

انتهای پیام/