همکاری بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان در برگزاری کارگاه «اصول احیاء قلبی ریوی»

همکاری بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان در برگزاری کارگاه «اصول احیاء قلبی ریوی» شنبه مورخ ۲۰ آبان برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، همکاری بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان در برگزاری کارگاه «اصول احیاء قلبی ریوی»  شنبه مورخ ۲۰ آبان برگزار شد.

این کارگاه ویژه کلیه دانشجویان پرستاری و مامایی (ترم پنج به بعد) و مربیان بالین و با حضور اقای حمزه زاده سوپروایزر بیمارستان امام خمینی و خانم صادقیان عضو بسیج اساتید این دانشگاه برگزار شد.

انتهای پیام/