با سخنرانی مقدم مسئول بسیج اساتید شهرستان کاشان؛

کارگاه بصیرتی تربیتی و آموزش خانواده ویژه اولیای مدرسه شهید شاهرودیان

کارگاه بصیرتی تربیتی و آموزش خانواده ویژه اولیای مدرسه شهید شاهرودیان با سخنرانی غلامرضا حسنی مقدم مقدم مسئول بسیج اساتید شهرستان کاشان برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات هضت استادی بسیج اصفهان، کارگاه بصیرتی تربیتی و آموزش خانواده ویژه اولیای مدرسه شهید شاهرودیان با سخنرانی غلامرضا حسنی مقدم مقدم مسئول بسیج اساتید شهرستان کاشان برگزار شد.

انتهای پیام/