با همکاری بسیج اساتید دانشگاه آزاد دولت آباد؛

کارگاه «کار تیمی و مدیریت تعارض»

کارگاه «کار تیمی و مدیریت تعارض»  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد با همکاری بسیج اساتید و بسیج کارکنان این واحد دانشگاهی یکشنبه ۲۰ و سه شنبه ۲۲ خرداد برگزار می شود.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، کارگاه «کار تیمی و مدیریت تعارض»  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد با همکاری بسیج اساتید و بسیج کارکنان این واحد دانشگاهی یکشنبه ۲۰ و سه شنبه ۲۲ خرداد برگزار می شود.

سید محمدرضا میراحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد بعنوان سخنران و مربی این کارگاه است.

استادان و دانشگاهیان محترم جهت شرکت در این نشست از طریق لینک زیر اقدام فرمایند:

https://gl.iauda.ac.ir/b/z2d-ql7-wro-qf4

انتهای پیام/