آغاز پویش «اندیشه صحیح و انتخابات سالم» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان

پویش اندیشه صحیح و انتخابات سالم از روز دوشنبه به همت معاونت فرهنگی ودانشجویی و بسیج اساتید، دانشجویی و کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان آغاز شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، پویش اندیشه صحیح و انتخابات سالم از روز دوشنبه به همت معاونت فرهنگی ودانشجویی و بسیج اساتید، دانشجویی و کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان آغاز شد.

 

انتهای پیام/