با حضور محمدباقری؛

اردوی راهیان علم و پیشرفت و بازدید مسئول و اعضای شورای پژوهش بسیج اساتد استان اصفهان از کارخانه رویان

اردوی راهیان علم و پیشرفت و بازدید محمدباقری رئیس سازمان بسیج اساتید و تعدادی از اعضای شورای پژوهش بسیج اساتید اساتید استان از کارخانه رویان برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، اردوی راهیان علم و پیشرفت و بازدید محمدباقری رئیس سازمان بسیج اساتید و تعدادی از اعضای شورای پژوهش بسیج اساتید اساتید استان از کارخانه رویان برگزار شد.

 

انتهای پیام/