با حضور جانشین سازمان بسیج اساتید استان اصفهان؛

اعطای احکام شورای کانون بسیج اساتید دانشگاه هنر اصفهان

جلسه اعطای احکام شورای کانون بسیج اساتید دانشگاه هنر اصفهان با حضور سعید مسینه جانشین سازمان بسیج اساتید استان اصفهان و مسئول کانون دانشگاه هنر و اعضای شورا برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، جلسه اعطای احکام شورای کانون بسیج اساتید دانشگاه هنر اصفهان با حضور سعید مسینه جانشین سازمان بسیج اساتید استان اصفهان و مسئول کانون دانشگاه هنر و اعضای شورا برگزار شد.

انتهای پیام/