با حضور مسئول بسیج اساتید استان اصفهان؛

اعطای جوایز برندگان اولین جام شهدای جهاد علمی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان در دانشگاه آزاد فلاورجان

آینن اعطای جوایز برندگان اولین جام شهدای جهاد علمی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان در دانشگاه آزاد فلاورجان با حضور مسئول بسیج اساتید استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، آیین اعطای جوایز برندگان اولین جام شهدای جهاد علمی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان «مسابقات دارت و طناب کشی خواهران»  با حضور محمد باقری مسئول بسیج اساتید استان اصفهان و سعید مسینه جانشین در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان برگزار شد.

 

 

انتهای پیام/