به همت بسیج اساتید دانشگاه کاشان؛

اولین نشست هم اندیشی مجمع عمومی واعضای شورای مرکزی کانون بسیج اساتید دانشگاه کاشان

اولین نشست هم اندیشی مجمع عمومی واعضای شورای مرکزی کانون بسیج اساتید دانشگاه کاشان به همت بسیج اساتید دانشگاه کاشان برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، اولین نشست هم اندیشی مجمع عمومی واعضای شورای مرکزی کانون بسیج اساتیددانشگاه کاشان دوشنبه اول خرداد ماه برگزار شد.

انتهای پیام/