بازدید اساتید بسیجی دانشگاه کاشان از رصدخانه نیاسر

به همت کانون بسیج اساتید دانشگاه کاشان اساتید بسیجی به همراه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه کاشان از رصدخانه نیاسر بازدید کردند.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، به همت کانون بسیج اساتید دانشگاه کاشان اساتید بسیجی به همراه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه کاشان از رصدخانه نیاسر بازدید کردند.

انتهای پیام/