مسئول اندیشکده آب و منابع طبیعی بسیج اساتید استان اصفهان:

بازید اساتید بسیجی اصفهان از روستاهای منطقه چادگان با موضوع سیلاب و خطرات آن و ایمن سازی روستاها

مسئول اندیشکده آب و منابع طبیعی بسیج اساتید استان اصفهان از بازید اساتید بسیجی اصفهان از روستاهای منطقه چادگان با موضوع سیلاب و خطرات آن و ایمن سازی روستاها خبرداد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، مسعود نصری گفت: با توجه به رخداد سیلاب‌های تابستان اخیر و ضرورت توجه به مدیریت کمی و کیفی منابع در حوضه سد زاینده رود  و  با توجه به ظرفیت‌های  استادان بسیجی در حوزه آب و منابع طبیعی اندیشکده آب و منابع طبیعی بسیج اساتید استان اصفهان از روستاهای منطقه چادگان بازدید کرد.

 

مسئول اندیشکده آب و منابع طبیعی بسیج اساتید استان افزود: این بازدید با توجه به رخداد سیلاب‌های تابستان اخیر و ضرورت توجه به مدیریت کمی و کیفی منابع در حوضه سد زاینده رود در روستاهای کشنیز جان –  انالوجه و مشهد کاوه و علی آباد علی عرب انجام شد که موضوع آن سیلاب و خطرات آن و ایمن سازی روستاها بود.

وی تصریح کرد: گزارش اولیه‌ای این بازدید برای هریک از روستاها تهیه و در ادامه با تکمیل طبق نظرات تخصصی و کارشناسی راهکارهای علمی ارائه خواهیم کرد.

 

انتهای پیام/