با سخنرانی مقدم مسئول بسیج اساتید شهرستان کاشان؛

بررسی سبک زندگی اسلامی، آداب معاشرت و وظیفه دانش آموز

غلامرضا حسنی مقدم مسئول بسیج اساتید شهرستان کاشان و مدرس خانواده در جلسه ای که با موضوع دانش و نقش آفرینی فردی و اجتماعی برای دانش آموزان مدرسه شهید شاهرودیان یرگزار شد، سخنرانی کرد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات هضت استادی بسیج اصفهان، غلامرضا حسنی مقدم مسئول بسیج اساتید شهرستان کاشان و مدرس خانواده در جلسه ای که با موضوع دانش و نقش آفرینی فردی و اجتماعی برای دانش آموزان مدرسه شهید شاهرودیان یرگزار شد، سخنرانی کرد.

 

حسنی مقدم در این جلسه به تشریح سبک زندگی اسلامی، آداب معاشرت و وظیفه دانش آموز در خانه و مدرسه و جامعه پرداخت.

انتهای پیام/