با حضور معاون تبیین و گفتمان سازی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان؛

برنامه تلوزیونی تفاوط «جنگ روایتها از واشنگتن تا پکن آینده ایران و جهان جدید»

برنامه تلوزیونی تفاوط «جنگ روایتها از واشنگتن تا پکن آینده ایران و جهان جدید» امروز جمعه 28 ساعت 22 شب با حضور معاون تبیین و گفتمان سازی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان برگزار می شود.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، برنامه تلوزیونی تفاوط «جنگ روایتها از واشنگتن تا پکن آینده ایران و جهان جدید» امروز جمعه ۲۸ ساعت ۲۲ شب برگزار می شود.

حسین مطیع عضو هیات علمی گروه معارف دانشگاه صنعتی اصفهان و معاون تبیین و گفتمان سازی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان و حسین مسعودنیا عضو هیات گروه علوم سیاسی دانشگاه صنعتی اصفهان سخنران این برنامه هستند.

انتهای پیام/