با حضور مسئول بسیج اساتید استان اصفهان؛

برگزاری جلسه تودیع و معارفه مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان

جلسه تودیع و معارفه مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان با حضور مسئول بسیج اساتید استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، با حضور محمد باقری مسئول بسیج اساتید استان اصفهان و سعید مسینه جانشین این سازمان جلسه تودیع آقای دکتر مجتبی فیضی ومعارفه خانم دکتر مریم الله دادیان بعنوان مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان برگزار شد.

انتهای پیام/