برگزاری جلسه هم اندیشی بسیج اساتید دانشگاه علمی کاربردی اصفهان

جلسه هم اندیشی بسیج اساتید دانشگاه علمی کاربردی اصفهان برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، جلسه هم اندیشی بسیج اساتید دانشگاه علمی کاربردی اصفهان برگزار شد.
در این جلسه پیرامون مبحث مورد نظر بحث و تبادل نظر شد.

انتهای پیام/