با سخنرانی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان؛

بزرگداشت شهید مصطفی چمران و شهدای هفتم تیر و بسیج اساتید

بزرگداشت شهید مصطفی چمران و شهدای هفتم تیر و بسیج اساتید شنبه سوم تیرماه در مسجد پردیس شهید باهنر برگزار می شود.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، بزرگداشت شهید مصطفی چمران و شهدای هفتم تیر و بسیج اساتید شنبه سوم تیرماه در مسجد پردیس شهید باهنر برگزار می شود.

علی اکبر جعفری دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان سخنران این مراسم است.

انتهای پیام/