یادداشت بیژن شمس:

تاثیر جنگ‌شناختی رسانه «کنشگری در فضای غیر‌واقعی»

بیژن شمس به استراتژی‌های رسانه‌ای شبکه‌های فارسی‌زبان معاند در اغتشاشات ایران پرداخته و در یادداشتی تحت عنوان تأثیر جنگ شناختی رسانه «کنشگری در فضای غیرواقعی» می‌نویسد: شبکه‌های ماهواره‌ای معاند با دروغ‌پراکنی و با تغییر مختصات فکری افراد و بردن آنها در لاک بی‌خبری و دروغ‌پردازی به دنبال این است که از آنها به‌عنوان یک بَرده استفاده کنند که به اهداف و غرایض خودشان برسد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، بیژن شمس به استراتژی‌های رسانه‌ای شبکه‌های فارسی‌زبان معاند در اغتشاشات ایران پرداخته و در یادداشتی تحت عنوان تأثیر جنگ شناختی رسانه «کنشگری در فضای غیرواقعی» می‌نویسد: شبکه‌های ماهواره‌ای معاند با دروغ‌پراکنی و با تغییر مختصات فکری افراد و بردن آنها در لاک بی‌خبری و دروغ‌پردازی به دنبال این است که از آنها به‌عنوان یک بَرده استفاده کنند که به اهداف و غرایض خودشان برسد.

 

به لحاظ علمی تغییر مختصات فکری افراد مهم‌ترین استراتژی‌های رسانه‌ای شبکه‌های فارسی‌زبان معاند است

 

در مورد تأثیر رسانه‌ بر مختصات فکری گروه‌ها و مخاطبین خودشان بخصوص به‌عنوان ابزار جنگ نرم مطالب بسیار زیادی مطرح شده است و از لحاظ علمی در خیلی جاها در فضای دانشگاهی و علمی این موضوع به‌صورت جدی دنبال شده است. به‌طوری‌که در کتابی نوشته پی‌دبلیو سینگر و امرسون‌تی بروکینگ که پرفروش‌ترین کتاب آمازون در سال ۲۰۱۸ بوده جنگ لایک‌ها به‌عنوان تسلیحات شبکه‌های اجتماعی در نظر گرفته شده این به معنی این است که خود نویسندگان کتاب‌ها در دنیای غرب به‌صورت علنی اذعان می‌کنند که شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های ماهواره‌ای بخصوص شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان معاند از این فضا به‌عنوان فضای جنگی استفاده می‌کنند و به دنبال تغییر مختصات فکری افراد هستند و در این شبکه‌های ماهواره‌ای مرتباً پمپاژ دروغ‌گویی صورت می‌گیرد تا از طریق ایجاد یک فضای احساسی و هیجانی و عاطفی بر روی افراد مختلف بتوانند مختصات فکری افراد را تغیر دهند.

 

رسانه‌ای معاند مختصات فکری افراد را به سمت هیجانات، عواطف و احساسات می‌برند

 

معاون منابع انسانی بسیج اساتید استان اصفهان در بخش دیگر این یادداشت به این نکته اشاره کرده است که در این مختصات فکری باید به چند نکته اشاره کرد: این که همین افرادی که در این گروه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای فعالیت می‌کنند به دنبال این هستند که مختصات فکری افراد را ببرند به سمت هیجانات، عواطف و احساسات و آنها را تهی کنند از ایجاد یک فضای فهم و ادراک و تحلیل و سطحی آنها را بار بیاوردند برای همین هم متأسفانه از یک فضای دروغین استفاده می‌کنند.

 

سازوکار تغییر مختصات فکری

وی در ادامه این یادداشت چگونگی تغییر مختصات فکری را باتوجه‌به سازوکار مغز انسان مورد اشاره قرار داده و می‌نویسد: در مغز ما مراکز مختلفی وجود دارد مرکزی وجود دارد بنام بروکا که برای تکلم انسان است مرکزی بنام ورنیکه که مرکز فهم، ادراک و تحلیل ماست و مرکزی بنام لیمبیک که مرکز احساسات، عواطف و هیجانات است همچنین غده‌ای در مغز ما بنام هیپوتالاموس وجود دارد  که در این غده اثرگذاری ترشحات بر قسمت‌های مختلف بدن بخصوص مهار لیمبیک انجام می‌گیرد و روی قسمت‌ها مختلف بدن اثرگذار است.

 

شبکه‌های ماهواره‌ای از طریق پردازش دروغ‌گویی و تعداد دروغ‌گویی و پیام‌رسانی تصویری و کلماتی و شنیداری به دنبال این هستند که سطح لیمبیک را و احساسات و عواطف و هیجانات را در مخاطبین خودشان بالا ببرند و استفاده از ورنیکه را به‌عنوان مرکز فهم ادراک و تحلیل در مخاطبین خودشان پایین ببرند؛ اتفاقی که می‌افتد این است که فرد تحت‌تأثیر دروغ‌پراکنی شبکه‌های ماهواره‌ای به‌مرورزمان و بعد از مدتی هیجانات و عواطف و احساساتش بیشتر درگیر می‌شود، به‌جای این که فهم، ادراک و قدرت تجزیه و تحلیلش نقش اصلی را داشته باشد و هر چه دروغ‌گویی آنها زیادتر باشد باور‌پذیری آنها زیادتر است.

 

شبکه‌های معاند از طریق دروغ‌پردازی افراد را سطحی بار می‌آورند

 

پس شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان از طریق دروغ‌پردازی روی سطح لیمبیک افراد اثر‌گذاری می‌کنند و آنها را سطحی بار می‌آوردند و قدرت فکر و ادراک و تحلیل و بررسی را از آنها می‌گیرند و بیشتر آنها را هیجانی و احساساتی می‌کنند و بیشتر عواطف آنها را در نظر می‌گیرند به‌جای این که آنها را ببرند به سمت فکرکردن و عمیق فکرکردن و یا اطلاعات بسیار سطحی و نادرست را در اختیار آنها قرار می‌دهند.

 

شبکه‌های معاند افراد را از واقعیت دور کرده، در فضای غیرواقعی کنشگری را رقم می‌زنند

 

دبیر ستاد جهاد تبیین دانشگاه پیام‌نور کشور در ادامه یادداشت اشاره می‌کند که وقتی مخاطبی بیش از حد و اندازه پای شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان معاند بنشینند بیشتر عواطف و احساسات و هیجاناتش را بروز می‌دهند و علوم سطحی و دروغین را  باور‌پذیر می‌کند، نتیجه این است که افرادی که از شبکه‌های ماهواره‌‌ای فارسی‌زبان استفاده کرده به سطح خیابان‌ها می‌آیند و دست به کارهای ناهنجار و خارج از عرف و قانون و نزاکت می‌زنند، برهم‌زننده آرامش عمومی هستند، دست به اغتشاش می‌زنند ضد حکومت، ضد اسلام، ضد دین، ضد فرهنگ جامعه و ضد انسان و ضد بشر و رفته‌رفته آنها را به سمتی می‌برند که بنده رسانه می‌شوند کاملاً تحت‌تأثیر این شبکه‌های ماهواره‌‌ای قرار می‌گیرند و قدرت تجزیه‌وتحلیل و فکر و فهم و ادراک از آنها گرفته می‌شود و بعضاً در یک فضای توهمی به سر می‌برند؛ حتی بعضی از این افراد وقتی یک مدتی از این فضا دور می‌شوند مطالعه می‌کنند و کتاب می‌خوانند و اهداف پشت پرده این شبکه‌های ماهواره‌ای را متوجه می‌شوند به یک هوشیاری بالایی می‌رسند و متوجه می‌شوند که چقدر در یک غفلت به سر می‌بردند چقدر در یک بی‌خبری در عین حالی که خبرهای بسیار فیک و دروغی را به آنها انتقال می‌دادند؛ ولی درعین‌حال از واقعیت آنها را دور کرده بودند و آنها در یک فضای غیرواقعی داشتند کنشگری از خودشان نشان می‌دادند.

 

شبکه‌های ماهواره‌ای با قراردادن افراد در لاک بی‌خبری و دروغ‌پردازی، آنها را برده می‌کنند

 

شبکه‌های ماهواره‌ای با این دروغ‌پراکنی با این تغییر مختصات فکری افراد و بردن آنها در لاک بی‌خبری و دروغ‌پردازی به دنبال این است که از آنها به‌عنوان یک برده استفاده کند تا به اهداف و غرایض خودش برسد به دنبال این است که آنها را متمسک دست خودش بکند البته تعداد بسیار زیادی افراد از پشت پرده اینها باخبر شدند ولی هستند کسانی که هنوز متأسفانه تحت‌تأثیر این شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان معاند و در فضای  مجازی به سر می‌برند و کلمات یا اخبار آنها را باور می‌کنند.

 

چهار ویژگی مهم  اخبار دروغین و فیک

 

معاون منابع انسانی بسیج اساتید استان اصفهان در ادامه این مطلب اشاره کرده است که این نه فقط در مورد ایران است در تمام دنیا متأسفانه این اتفاق افتاده است، بررسی‌های علمی در یک مقاله‌ای که در مؤسسه تکنولوژی ماساچوست بر روی ۱۲۶ هزار فیک نیوز انجام شده نتایج متفاوتی و قابل‌توجهی به‌دست‌آمده است این مقاله که مربوط به سال ۲۰۱۷ است، اذعان کرده که این شبکه‌ها دروغ‌های فیک را در اصل بیشتر پردازش و پخش می‌کنند که این اخبار دروغین و فیک چند تا ویژگی دارد یکی این که از جنس اطلاعات نادرست است، دوم شکل ظاهری آنها شبیه خبرهای درست و واقعی است، سوم کسی تولید آنها را به عهده نمی‌گیرد و در اصطلاح علم ارتباطات گفته می‌شود که تا حقیقت پاشنه کفش خودش را بالا بکشد دروغ به مقصد خودش رسیده است که اشاره به این دارد که خبرهای ساختگی چون با القائات مصنوعی و ذائقه گیرنده هماهنگ است بسیار با سرعت بالایی گسترش داده می‌شود و باور‌پذیری بسیار بالایی دارد همین موضوع باعث می‌شود فیک نیوزها که همین شبکه‌های ماهواره‌ای هم فیک نیوز هستند، ۷۰ درصد بیشتر از اخبار واقعی نشر پیدا کنند و هر خبر واقعی حدود ۶ برابر دیرتر از فیک نیوزها به دست ۱۵۰۰ نفر در این پژوهش رسیده است.

 

یعنی امروز متأسفانه باید بگوییم خبرهای دروغین و فیک توسط همین شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان  معاند و در اصل شبکه‌هایی که با اغراض پنهان به دنبال این هستند که مختصات فکری افراد را تغییر دهند با سرعت بالاتر و بیشتر به دست مخاطبین می‌رسد و باورپذیر هم هست باتوجه‌به چهار ویژگی که اشاره شد این در حالی است که اخبار واقعی ۶ برابر دیرتر به دست آنها می‌رسد معلوم است که افراد و مخاطبین تحت‌تأثیر  این اخبار دروغین و فیک قرار می‌گیرند و بخش لیمبیک مغز آنها فعال می‌شود و به دنبال هیجانات به کف خیابان می‌آیند شعارهای ساختارشکن می‌دهند آتش می‌زنند و در اصل حمله می‌کنند و در اصل به دنبال اهداف واهی و پوچ می‌روند و از فضای اطراف خودشان خبر واقعی را دریافت نمی‌کنند و بعضاً حتی امکان دارد در تصمیم‌گیری‌های شخصی خودشان هم دچار  مشکلات بسیار زیادی بشوند.

 

 انقلاب اسلامی یک رسانه بزرگ است.

 

معاون منابع انسانی بسیج اساتید استان اصفهان در بخش پایانی این یادداشت اشاره دارد به این که آنچه که شبکه‌های ماهواره در جنگ رسانه‌ای امروز به دنبالش هستند این است که چون امریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها و سران کشورهایی مثل کشور آل سعود نتوانستند در جنگ نظامی و جنگ اقتصادی غلبه‌ای بر ایران پیدا کنند دنبال این هستند که یک جنگ رسانه‌ای ایجاد کنند و با تغییر مختصات فکری در مخاطبین خودشان و یا در مردم ما؛ براندازی و یا تغییر اراده ایجاد کنند و اراده خودشان را به مردم ایران تحمیل کنند؛ در مختصات فکری افراد دروغ را به‌جای راست جایگزین می‌کنند که مصداق آن کشته‌سازی‌هایی است که در این مدت دنبال می‌کردند، دروغ‌هایی که به نیروی انتظامی نسبت می‌دادند، حتی موضوع شاه‌چراغ که گروه تروریستی داعش برعهده گرفتند؛ با دروغ‌پردازی و با تکرار بسیار زیاد دروغ تمام سعی و تلاش این بود که مردم را نسبت به حاکمیت و ‌نظام و نیروی انتظامی بدبین کنند و با ایجاد بغض و کینه بتوانند آشوب و اغتشاش و … به وجود آورند. اما خاصیت انقلاب اسلامی متناسب با حقانیت، متناسب با الهی بودنش و آن چیزی که در ساختار  نظام اسلام وجود دارد خودش یک رسانه بسیار بزرگ است و در مقابل این رسانه‌ها قد علم کرده البته ما باید در جنگ رسانه‌ای دست برتر را بگیریم و روایت اصیل و حقیقی را زودتر در اختیار مخاطبین خودمان قرار دهیم در مقابل این شبکه‌های دروغ‌پراکنی؛ کلام مقام معظم رهبری بسیار رسا است همچنین کلام خواص بسیار رسا و اثر‌گذار است، در مقابل این شبکه‌های معاند جهاد تبیین را داریم که بیان‌کردن واقعیت‌ها و حقایق توسط همه افراد جامعه است و تک‌تک افراد جامعه این مسئولیت را برعهده دارند که این حقایق واقعی را در اختیار آحاد توده‌های مردم قرار دهند، قطعاً وقتی آگاهی صورت بگیرد و حقیقت جای خودش را در اذهان عمومی پیدا کند دروغ‌ها کنار می‌روند و نمی‌توانند اثر خودشان را داشته باشند.

 

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری علم و فناوری