با همکاری سازمان بسیج اساتید استان اصفهان برگزار می شود

تمدید مهلت همایش ملی تبیین وکار آمد جمهوری اسلامی از واقعیتها تا بایدهای گام دوم تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۲

همایش ملی تبیین وکار آمد جمهوری اسلامی از واقعیتها تا بایدهای گام دوم با همکاری سازمان بسیج اساتید استان اصفهان 20 اردیبهشت ماه 1402 برگزار می شود، اساتید و دانشگاهیان تا 20 فروردین برای ارسال چکیده مقاله و تا 5 اردیبهشت برای ارسال اصل مقاله فرصت دارند.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، همایش ملی تبیین وکار آمد جمهوری اسلامی از واقعیتها تا بایدهای گام دوم با همکاری سازمان بسیج اساتید استان اصفهان ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برگزار می شود، اساتید و دانشگاهیان تا ۲۰ فروردین برای ارسال چکیده مقاله و تا ۵ اردیبهشت برای ارسال اصل مقاله فرصت دارند.

 

اهم محورهای مقالات

محورهای داخلی

الف)ملی

– روش شناسی فهم بیانیه گام دوم انقلاب

شیوه ها و راهکارهای ترویج و تحقق بیانیه گام دوم

– کارآمدی و بایسته های نظام انقلابی

– کارآمدی و چالشهای ساختاری و ضعفهای مدیریتی در کشور

– کارآمدی، عدالت و مبارزه با فساد

و…

ب) استانی

– تجمیع و تلخیص پیشینه مطالعات کارآمدی در استان اصفهان – کارآمدی و چالشهای نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری در استان اصفهان به همراه راهکارها

– کارآمدی نهادهای اجرایی با رویکرد موضوعات و چالش های استان اصفهان

– نسبت سنجی عملکرد نهادهای فرهنگی در استان اصفهان با مفهوم کارآمدی

 

و…

محورهای خارجی

– نسبت سنجی کارآمدی انقلاب اسلامی با سایر انقلابهای بزرگ جهان

– کارآمدی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان

– کارآمدی دیپلماسی فرهنگی و رسانه ای جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان

– کارآمدی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در محور مقاومت و حمایت از مستضعفین

 

راهبرد همایش و اولویت پذیرش با مقالاتی است که با رویکرد نگاه به چهل ساله دوم انقلاب و ارائه راهکار و پیشنهاد نگاشته

شده باشند.

زمان :برگزاری ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مهلت ارسال چکیده: ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ مهلت ارسال اصل مقاله ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

مکان برگزاری اصفهان، دانشگاه اصفهان

مقالات برگزیده در نشریات علمی و پژوهشی منتشر خواهد شد.

درگاه برقراری ارتباط و کسب اطلاعات بیشتر از محورها اعضای هیات علمی و جزئیات همایش

۰۳۱۳۷۹۳۲۵۹۰

politics2022.ui.ac.ir

politics2022@res.ui.ac.ir

 

انتهای پیام/