عضو شورای عالی بسیج اساتید استان اصفهان:

توطئه استکبار جهانی، ضعف رسانه‌ای و خلأ دانشی در برخورد با آسیب‌های اجتماعی عامل ناآرامی‌های کشور

عضو شورای عالی بسیج اساتید استان اصفهان با بیان این که به دنبال موفقیت‌های اخیر بین المللی ایران، استکبار جهانی به دنبال ایجاد ناآرامی در کشور ما برای کسب امتیاز بود، خطای تحلیلی برخی از مردم را در کنار این فتنه‌انگیزی و در کنار خلأ دانشی در برخورد با آسیب‌های اجتماعی و ضعف فضای رسانه‌ای در تببین مسائل را عامل اتفاقات روزهای اخیر کشورمان دانست.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، عضو شورای عالی بسیج اساتید استان اصفهان با بیان این که به دنبال موفقیت‌های اخیر بین المللی ایران، استکبار جهانی به دنبال ایجاد ناآرامی در کشور ما برای کسب امتیاز بود، خطای تحلیلی برخی از مردم را در کنار این فتنه‌انگیزی و در کنار خلأ دانشی در برخورد با آسیب‌های اجتماعی و ضعف فضای رسانه‌ای در تببین مسائل را عامل اتفاقات روزهای اخیر کشورمان دانست.

 

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان در مورد اتفاقات اخیر کشور با اشاره به موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران طی ماه‌های اخیر در عرصه‌های مختلف به ویژه تعاملات بین الملی، از تلاش غرب برای وارد کردن فشار به ایران و کاهش انعکاس این موفقیت‌ها و تا حدودی به دست آوردن برگ برنده برای مقابله با کشور ما سخن گفت.

 

دکتر پیام نجفی گفت: در ماه‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران با مقاومت در برابر زیاده خواهی غرب خصوصاً در خصوص برجام، نگرانی‌های جدی را برای نظام سلطه جهانی به وجود آورد؛ خصوصاً آن که اتحادیه اروپا در آستانه رویارو شدن با یک چالش جدی در آینده نزدیک برای تأمین انرژی است.

 

این چهره برجسته علمی افزود: به همین جهت جریان استکباری درصدد بود تا با افزایش فشار، از کشور ما باج خواهی کند و متأسفانه حادثه رخ داده برای خانم امینی بهانه خوبی به دست جریانات معاند وابسته به غرب فراهم کرد تا فضای کشور را ناامن کنند. البته متاسفانه از احساسات برخی که تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌ای مجازی هم هستند سو ءاستفاده شده و باعث شد منافقین بر این موج ایجاد شده موج سواری کنند.

 

عضو شورای عالی بسیج اساتید استان اصفهان عنوان کرد: در کنار این مسائل، البته خلأ دانشی در برخورد با آسیب‌های اجتماعی و ضعف فضای رسانه‌ای در تببین مسائل باعث شد از احساسات بخشی از اقشار جوان سوء استفاده شود و از ناامنی بوجود آمده، اقشار مختلف کشور دچار آسیب شوند و متأسفانه در این فضا، معاندین به برخی مقدسات توهین کنند و عزیزانی را در این فضا از دست بدهیم.

 

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان در مورد رسالت دانشگاه در شرایط این چنینی تصریح کرد: در چنین شرایطی این رسالت دانشگاه است که با تقويت جریان دانشی و دانش بنیانی خصوصاً در حوزه فرهنگی و اجتماعی و روزآمد کردن اصلاح آسیب‌های اجتماعی و فضای رسانه‌ای با اتکاء بر دانش و فناوری، آسیب پذیری کشور در پشت جبهه مقابله با نظام سلطه و ارتجاع منطقه را کاهش دهد.

 

عضو شورای عالی بسیج اساتید استان اصفهان خاطرنشان کرد: این حوادث یک بار دیگر به ما گوشزد می‌کند که ما باید باورهای خود را با دانشی‌ترین شیوه‌های امروز به نسل جوان منتقل کنیم تا در برابر جریان رسانه‌ای غرب و ارتجاع منطقه و حوادث گوناگون، حتی بخش کوچکی از جامعه هم دچار خطای تحلیلی نشوند، وحدت ملی و سرمایه اجتماعی تقویت شود و جامعه در برابر ناملایمت که طبیعت یک جامعه بزرگ و تاثیرگذار است، واکسینه شود.

 

انتهای پیام/

منبع: صاحب نیوز