جلسه بازدید اساتید بسیجی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان موجود از مرکز فناوری چهلستون

اساتید بسیجی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان جهت آشنایی با انواع حمایت‌های موجود از پروژه‌های دانشجویی و هسته‌های پژوهشی از مرکز فناوری چهلستون وابسته به بسیج علمی استان بازدید کردند.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، اساتید بسیجی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان جهت آشنایی با انواع حمایت‌های موجود از پروژه‌های دانشجویی و هسته‌های پژوهشی از مرکز فناوری چهلستون وابسته به بسیج علمی استان بازدید کردند.

انتهای پیام/