غلامرضا حسنی مقدم:

جلسه مشترک بسیج دانشکده شهید رجایی کاشان/ برنامه‌ریزی برای پاسخ به شبهات دانشجویی و جلسات دوستانه

غلامرضا حسنی مقدم مسئول بسیج اساتید کاشان از برگزاری جلسه مشترک بسیج اساتید، دانشجویی و کارکنان دانشکده فنی شهید رجایی کاشان خبر داد و اظهار کرد:برنامه‌ریزی برای پاسخ به شبهات دانشجویی و جلسات دوستانه انجام شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، غلامرضا حسنی مقدم مسئول بسیج اساتید کاشان از برگزاری

جلسه مشترک بسیج اساتید، دانشجویی و کارکنان دانشکده فنی شهید رجایی کاشان خبر داد و اظهار کرد: هم‌افزایی در برگزاری برنامه‌های بسیج در سطح این دانشکده فنی یکی از موضوعاتی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم برگزاری کرسی آزاد اندیشی برای پاسخ به شبهات دانشجویان است که با حضور اساتید متخصص قابل پیگیری می باشد.

حسن مقدم با بیان این که بسیج اساتید، دانشجویی و کارکنان دانشکده فنی شهید رجایی جهت برگزاری برنامه های مشترک در طول ترم و به مناسبت های مختلف نیز بحث و تبادل نظر کردند و براین مهم که اجرای چنین برنامه‌هایی زمینه مناسبی جهت فعالیت دانشجویان و تقویت اعتماد به نفس آنها است، تاکید شد که در این رابطه برنامه ریزی‌هایی خواهیم داشت.

وی بیان کرد: جلسات دوستانه اساتید با دانشجویان در فضای خوابگاه از برنامه‌های معمول و موفق این دانشکده بوده که در این جلسه هم بر تقویت آن تاکید بود.

انتهای پیام/