با همکاری بسیج اساتید دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان؛

جلسه هم‌اندیشی و دانش‌افزایی اساتید با موضوع بررسی و تحلیل حوادث

جلسه هم‌اندیشی و دانش‌افزایی اساتید با موضوع بررسی و تحلیل حوادث اخیر و نظرخواهی عناوین مورد بحث در جلسات آینده به همت معاونت فرهنگی دانشگاه و بسیج اساتید دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان دوشنبه 30 آبان برگزار می‌شود.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، جلسه هم‌اندیشی و دانش‌افزایی اساتید با موضوع بررسی و تحلیل حوادث اخیر و نظرخواهی عناوین مورد بحث در جلسات آینده به همت معاونت فرهنگی دانشگاه و بسیج اساتید دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان دوشنبه ۳۰ آبان برگزار می‌شود.

این جلسه با حضور سید محی الدین میرمرشدی برگزار می‌شود.

به استادان شرکت کننده گواهی معتبر شرکت در کارگاه های دانش افزایی و تو آانمندسازی اعضای هیات علمی اعطاء خواهد شد.

انتهای پیام/