به همت بسیج اساتید دانشگاه اصفهان؛

جلسه هم اندیشی و دانش افزایی اساتید « رابطه نسلی با توجه به چالش های کنونی و آینده»

جلسه هفتگی هم اندیشی و دانش افزایی اساتید  با موضوع: رابطه نسلی با توجه به چالش های کنونی و آینده به همت معاونت فرهنگی دانشگاه اصفهان و بسیج اساتید دانشکده علوم اداری و اقتصاد برگزار می شود.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، جلسه هفتگی هم اندیشی و دانش افزایی اساتید  با موضوع: رابطه نسلی با توجه به چالش های کنونی و آینده به همت معاونت فرهنگی دانشگاه اصفهان و بسیج اساتید دانشکده علوم اداری و اقتصاد  برگزار می شود.

جلسه با حضور استاد سید محی الدین میرمرشدی برگزار میشود.

 

انتهای پیام/