جلسه هیئت رئیسه مجمع بسیجیان شهرستان کاشان با مسئولین بسیج اساتید دانشگاه‌های منطقه کاشان

جلسه هیئت رئیسه مجمع بسیجیان شهرستان کاشان با غلامرضا حسنی مقدم مسئول بسیج اساتید کاشان و مسئولین بسیج اساتید دانشگاه‌های منطقه کاشان به منظور افزایش همکاری ها و تعاملات در راستای احصای مشکلات شهرستان و ارائه راهکارهای کاربردی برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، جلسه هیئت رئیسه مجمع بسیجیان شهرستان کاشان با غلامرضا حسنی مقدم مسئول بسیج اساتید کاشان و مسئولین بسیج اساتید دانشگاه‌های منطقه کاشان به منظور افزایش همکاری ها و تعاملات در راستای احصای مشکلات شهرستان و ارائه راهکارهای کاربردی برگزار شد.

انتهای پیام/