حضور باشکوه اساتید بسیجی و دانشگاهیان دانشگاه پیام نور واحدقهدریجان در راهپیمایی روز قدس

اساتید بسیجی و دانشگاهیان دانشگاه پیام نور واحدقهدریجان در راهپیمایی روز قدس حضور یافتند.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، اساتید بسیجی و دانشگاهیان دانشگاه پیام نور واحدقهدریجان در راهپیمایی روز قدس حضور یافتند.

حضور اساتید بسیجی و دانشگاهیان دانشگاه پیام نور واحدقهدریجان همراه با در دست داشتن پوسترهای عفاف وحجاب در راهپیمایی و شرکت در نمازه باشکوه جمعه بود.

 

انتهای پیام/