حمایت قاطع نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان از نیروهای امنیتی و انتظامی و درخواست برخورد قاطعانه و بدون مماشات با عوامل ایجاد ناامنی

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن هر نوع آشوب و اغتشاش که توسط دشمنان هدایت شده و عامل ناامنی جامعه نیز خواهد بود حمایت قاطع خود را از نیروهای امنیتی و انتظامی اعلام نموده و از آنان می‌خواهد قاطعانه و بدون مماشات با هر نوع عامل ایجاد ناامنی برخورد نمایند.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن هر نوع آشوب و اغتشاش که توسط دشمنان هدایت شده و عامل ناامنی جامعه نیز خواهد بود حمایت قاطع خود را از نیروهای امنیتی و انتظامی اعلام نموده و از آنان می‌خواهد قاطعانه و بدون مماشات با هر نوع عامل ایجاد ناامنی برخورد نمایند.

 

امنیّت از مهم‌ترین و مؤثّرترین عوامل مورد نیاز یک جامعه است. اگر امنیّت در یک جامعه‌ای نباشد، در آن جامعه هیچ کار درست و مثبتی نمی‌شود انجام داد؛ اگر امنیّت در یک جامعه نبود و کشور مورد تهدید دشمنان قرار گرفت، نه کار علمی و تحقیقی در آن کشور میش‌ود درست انجام داد، نه فعّالیّت اقتصادی می‌شود انجام داد، نه کار فکری و فرهنگی می‌شود انجام داد. در محیط ناامن هر کسی به فکر حفظ جان خودش است. (مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی))

 

شاید بتوان گفت امنیت اساسی‌ترین نیاز و ضرورت هر جامعه و یکی از مهم‌ترین عوامل زندگی اجتماعی است. ماندگاری جوامع و آسایش مردم وابسته به  امنیت است و در عدم وجود آن، هرج و مرج و آنارشی، واقعیت صحنه خواهد بود.

متاسفانه در روزهای اخیر به بهانه فوت یک هموطن عده‌ای‌ سوار برموج اعتراضات بخشی از مردم تلاش دارند که با ایجاد آشوب این امنیت را خدشه‌دار کنند. عده‌ای نیز از سر ناآگاهی و از روی احساسات در دام جریان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته و بر آتش این اغتشاشات می‌دمند.

قطعا تخریب اموال عمومی و خصوصی، هتک حرمت بانوان محجبه، حمله به نیروهای انتظامی و پلیس و شعارها و اقدامات ساختار شکنانه و مغایر با باورهای ملی و دینی مردم رفتارهایی نیست که مورد قبول عامه مردم باشد. از آنجا که این رفتارها امنیت عمومی را به مخاطره می‌اندازد و خدای ناکرده می‌تواند زمینه گسست اجتماعی را فراهم سازد مانند همه کشورهای دنیا توسط پلیس کنترل شده و طبیعتا این وظیفه نیروهای انتظامی است.

تلاش دشمنان در جهت تخریب و تضعیف نیروی پلیس بر همگان آشکار شده است و عدم همراهی قاطبه مردم با هنجار شکنی‌های اخیر خود گواه این موضوع می‌باشد.

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان ضمن محکوم کردن هر نوع آشوب و اغتشاش که توسط دشمنان هدایت شده و عامل ناامنی جامعه نیز خواهد بود حمایت قاطع خود را از نیروهای امنیتی و انتظامی اعلام نموده و از آنان می‌خواهد قاطعانه و بدون مماشات با هر نوع عامل ایجاد ناامنی برخورد نمایند. همچنین به افرادی‌که رفتار و گفتار آنان نا‌آگاهانه درجهت تضعیف نیروی پلیس می‌باشد هشدار می‌دهد که تضعیف نیروی امنیتی نتیجه‌ای جز به هم ریختن نظم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بدنبال نخواهد داشت و هر نوع اعتراض باید در چارچوب‌های قانونی صورت پذیرد.

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان