دعوت نهضت استادی بسیج اصفهان برای حضور اساتید خانواده هایشان در مراسم «یوم الله ۱۳ آبان»

نهضت استادی بسیج اصفهان از اساتید و خانواده محترمشان برای حضور در خروش انقلابی و فریاد استکبار ستیزی مردم اصفهان «یوم الله 13 آبان» دعوت کرد. 

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، نهضت استادی بسیج اصفهان از اساتید و خانواده محترمشان برای حضور در خروش انقلابی و فریاد استکبار ستیزی مردم اصفهان «یوم الله ۱۳ آبان» دعوت کرد.
خروش انقلابی و فریاد استکبار ستیزی مردم اصفهان ساعت ۹ صبح روز جمعه ۱۳ آبان به سمت میدان حضرت امام خمینی (ره) اصفهان است.
انتهای پیام/