دیدار مسئول بسیج اساتید استان اصفهان با مدیرعامل پایانه های مسافری استان

محمد باقری مسئول بسیج اساتید استان اصفهان به همراه معاون علمی و جانشین و برخی اعضای سازمان با ابوالفضل توکلی مدیرعامل پایانه‌های مسافری استان اصفهان دیدار کردند.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، محمد باقری مسئول بسیج اساتید استان اصفهان  به همراه معاون علمی و جانشین و برخی اعضای سازمان با ابوالفضل توکلی مدیرعامل پایانه‌های مسافری استان اصفهان دیدار کردند.

محمد باقری در این دیدار در رابطه با ظرفیتهای بسیج اساتید استان اصفهان مطالبی را عنوان کرد. همچنین  برای استفاده از این ظرفیت  بویژه در بحث بسته‌ها و محتوای علمی فرهنگی و هوشمندسازی سامانه حمل و نقل  بحث و تبادل نظر شد.

در پایان این دیدار قاب عکس مزین به تصویر مقام معظم رهبری و سردار شهید سلیمانی از طرف سازمان بسیج اساتید استان اصفهان تقدیم  ابوالفضل توکلی مدیرعامل پایانه‌های مسافری استان اصفهان گردید.

انتهای پیام/