دیدار مسئول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان با رئیس سازمان زیبا سازی شهرداری اصفهان

دیدار محمد باقری مسئول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان به همراه برخی اعضای سازی با مهندس قنادنیا ریاست سازمان زیبا سازی شهرداری اصفهان برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، دیدار محمد باقری مسئول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان به همراه برخی اعضای سازی با مهندس قنادنیا ریاست سازمان زیبا سازی شهرداری اصفهان برگزار شد.

در این دیدار ظرفیتها و زمینه های همکاری سازمان بسیج اساتید استان اصفهان با سازمان زیبا سازی شهرداری اصفهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان این دیدار قاب عکس مزین به تصویر مقام معظم رهبری و سردار شهید سلیمانی از طرف سازمان بسیج اساتید استان اصفهان تقدیم  مهندس قنادنیا ریاست سازمان زیبا سازی شهرداری اصفهان گردید.

انتهای پیام/