دیدار مسئول کانون بسیج اساتید به اتفاق مسئولین شهرستان از خانواده معلم شهید محمود یوسفیان

بمناسبت شهادت استاد مرتضی مطهری و مقام شامخ روز معلم مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد نایین به اتفاق مسولین شهرستان از خانواده معلم شهید محمود یوسفیان نایینی دیدار کرده و از ایشان تجلیل بعمل آوردند.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، بمناسبت شهادت استاد مرتضی مطهری و مقام شامخ روز معلم  مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد نایین به اتفاق مسولین شهرستان از خانواده معلم شهید محمود یوسفیان نایینی دیدار کرده و از ایشان تجلیل بعمل آوردند.

انتهای پیام/