با همکاری معاونت علمی پژوهشی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان؛

رویداد «به رنگ معدن» لوشاب میمه

رویداد «به رنگ معدن» لوشاب میمه به همت معاونت هماهنگی امور عمرانی دفتر امورروستاها و شوراهای استانداری اصفهان با همکاری معاونت علمی پژوهشی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان و با حضور اساتید حوزه معدن و بازرگانی برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، رویداد «به رنگ معدن» لوشاب میمه به همت معاونت هماهنگی امور عمرانی دفتر امورروستاها و شوراهای استانداری  اصفهان با همکاری معاونت علمی پژوهشی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان و با حضور اساتید حوزه معدن و بازرگانی برگزار شد.

مسعود نصری معاون علمی پژوهشی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان بعنوان دبیر علمی این رویداد بود همچنین آقای مهندس سنگتراش دبیر اجرایی رویداد بود.

انتهای پیام/