با همکاری معاونت علمی پژوهشی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان؛

رویداد «ممتاز لند» پادنای سمیرم

رویداد «ممتاز لند» پادنای سمیرم به همت معاونت هماهنگی امور عمرانی دفتر امورروستاها و شوراهای استانداری اصفهان با همکاری معاونت علمی پژوهشی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان و با حضور اساتید حوزه گردشگری برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، رویداد «ممتاز لند» پادنای سمیرم به همت معاونت هماهنگی امور عمرانی دفتر امورروستاها و شوراهای استانداری  اصفهان با همکاری معاونت علمی پژوهشی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان و با حضور اساتید حوزه گردشگری برگزار شد.

مسعود نصری معاون علمی پژوهشی سازمان بسیج اساتید استان اصفهان بعنوان دبیر علمی این رویداد بود همچنین مهندس ممتاز جهرمی دبیر اجرایی رویداد بود.

انتهای پیام/