ساخت مستند کلیپ تحلیلی با حضور اساتید بسیجی در بسیج اساتید دانشگاه اصفهان

ساخت مستند کلیپ تحلیلی با حضور اساتید بسیجی در بسیج اساتید دانشگاه اصفهان انجام شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، ساخت مستند کلیپ تحلیلی با حضور اساتید بسیجی در بسیج اساتید دانشگاه اصفهان انجام شد.

انتهای پیام/