سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه اصفهان به مناسبت ۹دی ماه روز بصیرت و میثاق با ولایت توسط بیژن شمس

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، به مناسبت ۹دی ماه روز بصیرت و میثاق با ولایت بیژن شمس دبیرستاد تبیین دانشگاه پیام نور کشور و معاون انسانی بسیج اساتید استان اصفهان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه امروز اصفهان است.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، به مناسبت ۹دی ماه روز بصیرت و میثاق با ولایت بیژن شمس دبیرستاد تبیین دانشگاه پیام نور کشور و معاون انسانی بسیج اساتید استان اصفهان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه امروز اصفهان است.