سومین یادداشت تبیینی محمد علی محمودی قهساره استاد بسیجی دانشگاه آزاد اصفهان «سیاست خارجی و انتخابات»

محمد علی محمودی قهساره استاد بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان در آستانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ضمن گرامیداشت یاد وخاطره شهید جمهور و همراهان شهیدش؛ سومین یادداشت تبیینی «سیاست خارجی و انتخابات» را ارائه کرد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، متن یادداشت بدین شرح است:

 

سیاست خارجی و انتخابات (۳)

یکی از مسائل مهم و اساسی در انتخابات موضوع سیاست خارجی می باشد که لازم است افرادی که وارد عرصه انتخاب شده‌اند موضع خود را به صورت شفاف  در این رابطه بیان نمایند که در این بخش به دیدگاه ها و نظریه های سیاست خارجی اشاره می کنیم .

در رابطه با نگاه به نظام بین الملل سه دیدگاه مطرح است که بر اساس آن باید سیاست خارجی یک کشور بر اساس آن تنظیم گردد.

 

۱) دیدگاه واقع گرایی

این دیدگاه معتقد است که نظام بین الملل مبتنی بر جنگ است و دولت ها برای رسیدن به منافع ملی خود باید سیاست خارجی خود را بر جنگ تنظیم نمایند ‌.

۲)دیدگاه ایده آلیسم

این دیدگاه نگاه صلح به نظام بین الملل دارد و راه رسیدن به منافع ملی را از طریق پیگیری صلح می داند و دولت ها برای رسیدن به منافع ملی روش مصالحه را  از طریق گفتگو و مذاکره دنبال می کنند.

۳.دیدگاه سازه انگاری

این دیدگاه نظام بین الملل را نه جنگ و نه صلح می داند بلکه برای هر کشوری هویتی را تعریف می کند که بر اساس آن سیاست خارجی خود را پیگیری می نماید .

نتیجه :

با توجه به موقعیت حساس جامعه ایران در عرصه بین الملل مهم است که افرادی که وارد عرصه انتخاب شده اند به صورت شفاف دیدگاه خود را در ارتباط با سیاست خارجی بیان نمایند.

به قلم محمد علی محمودی قهساره بیست و پنجم خرداد ۱۴۰۳