مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان:

طی این یکسال اقدامات خوبی در روستاهای استان انجام دادیم

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان گفت: مدیریت‌های روستایی سهم قابل توجهی در عرصه آمایش سرزمینی بر عهده دارند و طی این یکسال اقدامات خوبی در روستاهای استان انجام دادیم.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، مجید جوهری در نشست رویکردهای حل مسئله در موضوعات سکونتگاه‌های روستایی تحت عنوان تورها تعالی با محوریت بازاریاب و کاریابی روستایی که توسط دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان با همکاری بسیج اساتید استان اصفهان برگزار شد، گفت: مدیریت‌های روستایی سهم قابل توجهی در عرصه آمایش سرزمینی بر عهده دارند و طی این یکسال اقدامات خوبی در روستاهای استان انجام دادیم.

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان گفت: در روستاهای استان طی یکسال گذشته اقدامات خوبی انجام شده و فرآیندهایی را پی‌گیر بودیم در ارتباط با مدل‌های مفهومی که به یک مدل علمی خوبی دست پیدا کردیم، بطوری که این مدل در حوزه آموزش، مشاوره، ایجاد اشتغال، ثبات و پایدار‌سازی اشتغال پاسخگو باشد.

وی با بیان این که در استان اصفهان مدیریت‌های روستایی سهم قابل توجهی در عرصه آمایش سرزمینی بر عهده دارند، افزود: در حال حاضر ۸۵۲  دهیاری را در سطح استان داریم در قالب ۸۳۰ روستای بالای ۲۰ خانوار که این ظرفیت خوبی را برای استان فراهم می‌کند و طرح‌های فرادستی هم تدوین شده که یکی از اقدامات خوب دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان ‌بحث جمع‌بندی این طرح‌ها بوده که اسناد آمایش سرزمین و پروژه‌هایی دیگر در جلسات بعدی بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

انتهای پیام/