تقدیر شد؛

قرار گرفتن اندیشکده آب استان اصفهان در جمع اندیشکده‌های برتر جشنواره شهید چمران

اندیشکده آب استان اصفهان با ارائه بسته سیاستی برای رفع مشکل کم آبی اخیر استان و استان یزد و ایجاد قرارگاه مرکزی آب، در جشنواره شهید چمران سازمان بسیج اساتید کشور به عنوان اندیشکده برتر معرفی شده و تقدیر شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استاد بسیج اصفهان، اندیشکده آب استان اصفهان با ارائه بسته سیاستی برای رفع مشکل کم آبی اخیر استان و استان یزد و ایجاد قرارگاه مرکزی آب، در جشنواره شهید چمران سازمان بسیج اساتید کشور به عنوان اندیشکده برتر معرفی شده و تقدیر شد.

معاونت پژوهش و فناوری سازمان بسیج اساتید کشور با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و مالی این سازمان جشنواره شهید چمران را به صورت حضوری و وبیناری برگزار کرد.

در این جشنواره محصولات و بسته‌های سیاستی اندیشکده‌ها و گروه‌های علمی مساله محور در حوزه معاونت پژوهش و فناوری با حضور روسای بسیج اساتید استان‌ها، معاونین پژوهش و فناوری مراکز استانی و دفاتر هماهنگی، مدیران و اعضای اندیشگاه و اندیشکده‌های نهضت استادی بسیج ارائه و از اندیشکده‌های برتر تقدیر شد.

انتهای پیام/