با حضور جانشین سازمان بسیج اساتید استان اصفهان؛

معارفه سرپرست کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپايگان

آیین معارفه حامد معصومی بعنوان سرپرست کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپايگان برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، آیین معارفه حامد معصومی بعنوان سرپرست کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپايگان با حضور سعید مسینه جانشین سازمان بسیج اساتید استان اصفهان و جمعی از اساتید این دانشگاه برگزار شد.

انتهای پیام/