باحضور مسئول بسیج اساتید استان اصفهان؛

معارفه مجتبی جعفری به عنوان مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی شاهین شهر

جلسه معارفه آقای دکتر مجتبی جعفری به عنوان مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی شاهین شهر باحضور محمد باقری مسئول بسیج اساتید استان اصفهان و سعید مسینه جانشین این سازمان برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، جلسه معارفه آقای دکتر مجتبی جعفری به عنوان مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی شاهین شهر  باحضور محمد باقری مسئول بسیج اساتید استان اصفهان و سعید مسینه جانشین این سازمان برگزار شد.

 

انتهای پیام/