باحضور مسئول بسیج اساتید استان اصفهان؛

معارفه مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی میمه

جلسه معارفه عباسی بختیاری به عنوان مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه باحضور محمد باقری مسئول بسیج اساتید استان اصفهان و سعید مسینه جانشین این سازمان برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، جلسه معارفه عباسی بختیاری به عنوان مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه باحضور محمد باقری مسئول بسیج اساتید استان اصفهان و سعید مسینه جانشین این سازمان برگزار شد.

انتهای پیام/