با همکاری بسیج اساتید استان اصفهان،

نخستین رویداد تعاون و کارآفرینی فراخوان ایده‌های‌ نوآورانه شرکت تعاونی مسکن و عمران در شهر و روستا

نخستین رویداد تعاون و کارآفرینی برای فراخوان ایده‌های‌ نوآورانه شرکت تعاونی مسکن و عمران در شهر و روستا به همت دانشگاه آژاد اسلامی واحد دولت آباد با همکاری بسیج اساتید استان اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، نخستین رویداد تعاون و کارآفرینی برای فراخوان ایده‌های‌ نوآورانه شرکت تعاونی مسکن و عمران  در شهر و روستا به همت دانشگاه آژاد اسلامی واحد دولت آباد با همکاری بسیج اساتید استان اصفهان برگزار می‌شود.

ارائه راهکار جهت حل مشکل محدودیت زمین، ارائه راهکار جهت مشارکت متقاضیان طرح ملی مسکن، ارائه راهکار جهت کاهش هزینه تولید مسکن و ارائه تجربه های کاری در موضوعات ککاربردی از محورهای این رویداد است.

مهلت دریافت آثار ۳۰ ام خرداد ماه می باشد

انتهای پیام/