با همکاری بسیج اساتید استان اصفهان

نشست صمیمی سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاههای اصفهان برگزار می شود

نشست صمیمی سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اعضای هیئت علمی های دانشگاههای اصفهان با همکاری بسیج اساتید استان اصفهان برگزار می شود.

 

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، نشست صمیمی سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی  با اعضای هیئت علمی های دانشگاههای اصفهان  دوشنبه ۵ دیماه با همکاری بسیج اساتید استان اصفهان برگزار می شود.

انتهای پیام/