با حضور جانشین بسیج اساتید استان اصفهان؛

نظارت ستادی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان

نظارت ستادی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان با حضور سعید مسینه جانشین بسیج اساتید استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، نظارت ستادی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان با حضور سعید مسینه جانشین بسیج اساتید استان اصفهان برگزار شد.

انتهای پیام/