با حضورجانشین بسیج اساتید استان اصفهان؛

وضعیت سنجی و بازرسی از کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر

وضعیت سنجی و بازرسی از کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر با حضور سعید مسینه جانشین بسیج اساتید استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، وضعیت سنجی و بازرسی از کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر با حضور سعید مسینه جانشین بسیج اساتید استان اصفهان برگزار شد.

 

انتهای پیام/