پیام تسلیت بسیج اساتید دانشگاه کاشان به مناسبت رحلت دانشمند و رزمنده بسیجی مرحوم پروفسور سیدعلیرضا اشرفی

پیام تسلیت بسیج اساتید دانشگاه کاشان به مناسبت رحلت دانشمند ورزمنده بسیجی مرحوم پروفسورسیدعلیرضا اشرفی قمرودی صادر شد.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، پیام تسلیت بسیج اساتید دانشگاه کاشان به مناسبت رحلت دانشمند ورزمنده بسیجی مرحوم پروفسورسیدعلیرضا اشرفی قمرودی  بدین شرح صادر شد:

 

انالله و انا الیه راجعون

مرگ چنین خواجه نه کاری است خُرد.

 

چه غم انگیز است و تلخ، خبر دردناکی که جان همه را در اندوهی جانکاه فرو برد و قلب ها را با داغی سهمگین فشرد؛ حادثه درگذشت ناگهانی استاد برجسته بین المللی، بسیجی ایثارگر، فرهیخته اخلاق مدار، پروفسور سیدعلیرضا اشرفی بسیار سنگین است؛ بزرگ مردی که با اخلاق خدایی نفس می‌کشید و سخن می‌گفت و آبروی مراکز آموزش عالی و چراغی فروزنده برای دانشگاه کاشان بود‌؛

 

گنج زری بود در این خاکدان

کاو دوجهان را به جوی می‌شمرد

قالب خاکی سوی خاکی فکند

جان خرد سوی سماوات برد

 

بزرگ دانشی مردی که نام و یاد و آثارش تا جاودان ماندگار وحرکت آفرین خواهد بود و غم فقدانش تا همیشه در جان دوستان و شاگردان و همکاران دانشگاهی سوزنده باقی خواهد ماند.

از خدای حکیم و غفور مسئلت داریم که روح پاک این دانشمند یگانه  را با اجداد طاهرینش «ع» محشور بدارد و خانواده و فرزندان و شاگردان و همکاران داغدار آن عزیز را اجر صبر کرامت فرماید.

 

کانون بسیج اساتید دانشگاه کاشان