کاروان پیاده روی اربعین حسینی استادان بسیجی اصفهان عازم سفر معنوی اربعین شدند

کاروان پیاده روی اربعین حسینی استادان بسیجی اصفهان که توسط کارگروه جهادی بسیج اساتید استان اصفهان بصورت خودجوش تشکیل شده بود، امروز عازم سفر معنوی اربعین شدند.

به گزارش دفتررسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، جمعی از اساتید بسیجی اصفهان در قالب کاروان پیاده روی اربعین حسینی استادان بسیجی که توسط کارگروه جهادی بسیج اساتید استان اصفهان بصورت خودجوش تشکیل شده بود، امروز ۱۸ شهریور ماه عازم سفر معنوی اربعین شدند.

انتهای پیام/