حجت الاسلام عارضي:

یک هدف دشمن در اتفاقات اخير تحريف نقش و كاركرد دانشگاه بود

حجت الاسلام عارضي در جلسه با اعضای کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاداسلامی واحد فلاورجان که امروز يكشنبه بيست و دوم آبان ماه سال 1401 برگزار شد، گفت: یک هدف دشمن در اتفاقات اخير تحريف نقش و كاركرد دانشگاه بود.

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، حجت الاسلام عارضي در جلسه با اعضای کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاداسلامی  واحد فلاورجان که امروز يكشنبه بيست و دوم آبان ماه برگزار شد، گفت: یک هدف دشمن در اتفاقات اخير تحريف نقش و كاركرد دانشگاه بود.

 

حجت الاسلام عارضي در اين جلسه  اظهار کرد: رونق بخشي به فضايل اخلاقي و تعالي موارد تربيتي با انجام فعاليت‌هاي فرهنگي نقش مهمي‌ در تربيت نسل آينده كشور دارد.

 

وی با تاکید براین که اساتيد دانشگاه بازوان تربيت اجتماعي جامعه هستند، اظهار کرد: یکی از اهداف اتفاقات اخير تحريف نقش و كاركرد دانشگاه بود.

 

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان اصفهان، با اشاره به این که ماموريت و رسالت دانشگاه اين است كه از مسير تربيت اجتماعي دور نشود، گفت: با شيوع كرونا، برگزاري كلاس‌ها بصورت مجازي باعث شد پيوستگي محيط علمي و فرهنگي دانشگاه و دانشجو قطع شود، امروز پيامدهاي اين شكاف كه مقصود بدخواهان بود ديده مي‌شود.

 

وی با تاکید بر زنده نگاه داشتن نقش و رسالت اساتيد و تقویت آن، اظهار کرد: در واقع در كنارر رشد علمي پرداختن به تربيت اجتماعي و فرهنگي دانشجو  رسالت و وظیفه مهم دانشگاه است؛ توجه شود، فرزندان و نسل بعدي ما تك بُعدي پرورش پيدا نكنند و مصالح جامعه را به منافع شخصي ترجيح ندهند.

 

انتهای پیام/