امروز : یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۳:۵۵

*********** اسلایدشو بالا

آخرین اخبار

سرویس خبری دولت

بیانیه کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد در خصوص شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد با صدور بیانیه ای شهادت سردار بزرگ و پرافتخار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را تبریک و تسلیت گفت.
بیانیه بسیج اساتید مرکز شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان اصفهان در خصوص شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

کانون بسیج اساتید مرکز شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان اصفهان با صدور بیانیه ای شهادت سردار بزرگ و پرافتخار حاج قاسم سلیمانی را تبریک و تسلیت گفتند.
بیانیه بسیج اساتید دانشگاه پیام نور واحد پیربکران در خصوص شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

کانون بسیج اساتید دانشگاه پیام نور واحد پیربکران با صدور بیانیه ای شهادت سردار بزرگ و پرافتخار حاج قاسم سلیمانی را تبریک و تسلیت گفتند.
بیانیه بسیج اساتید دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر در خصوص شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

کانون بسیج اساتید دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر با صدور بیانیه ای شهادت سردار بزرگ و پرافتخار حاج قاسم سلیمانی را تبریک و تسلیت گفتند.
بیانیه بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد زواره در خصوص شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

، کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد زواره با صدور بیانیه ای شهادت سردار بزرگ و پرافتخار حاج قاسم سلیمانی را تبریک و تسلیت گفتند.
بیانیه بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا در خصوص شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا با صدور بیانیه ای شهادت سردار بزرگ و پرافتخار حاج قاسم سلیمانی را تبریک و تسلیت گفتند.
بیانیه کانون بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان اصفهان در خصوص شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

کانون بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان اصفهان با صدور بیانیه ای شهادت سردار بزرگ و پرافتخار حاج قاسم سلیمانی را تبریک و تسلیت گفتند.

اخبار فرهنگی

اطلاعیه ها

پیشخوان خدمات

پنل ثبت نام