امروز : یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۴۰
مسئول سازمان بسیج اساتیداستان اصفهان گفت؛

اساتید نخبه با زبان علمی خودشان پیگیر مطالبات جامعه باشند

دکتر محمد باقری مسئول سازمان بسیج اساتیداستان اصفهان با بیان این که جنبش استادی و ظرفیت استادی در استان اصفهان ویژه است، گفت: اساتید نخبه با زبان علمی خودشان پیگیر مطالبات جامعه باشند.
اساتید نخبه با زبان علمی خودشان پیگیر مطالبات جامعه باشند
چهارشنبه | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ - ۱۲:۰۷ |
کد خبر : ۱۰۱۴ |
اخبار سازمان

به گزارش روابط عمومی بسیج اساتید استان اصفهان، دکتر محمد باقری مسئول سازمان بسیج اساتیداستان اصفهان در نشست فصلی مدیران کانونها و دفاتر بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی این استان، با بیان این که جنبش استادی در سراسر کشور با نگاه جهادی به مشکلات وارد شده و در جهت حل علمی آن اقدام می کند، گفت: جنبش استادی و ظرفیت استادی در استان اصفهان ویژه است و اساتید نخبه با زبان علمی خودشان پیگیر مطالبات جامعه باشند.

اساتید نخبه با زبان علمی خودشان پیگیر مطالبات جامعه باشند

دکتر محمد باقری مسئول سازمان بسیج اساتیداستان اصفهان در نشست فصلی مدیران کانونها و دفاتر بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی این استان، گفت: هدف از برگزاری این نشست سیاستهای کلان جنبش استادی در استان اصفهان و تخصصی نگاه کردن به موضوعات و چالشهای شهرستانها، استان و حتی کشور است.

باقری به بیانات نقد بسیج مقام معظم رهبری هم اشاره کرد و گفت: در این سخنان نقش بسیج اساتید خیلی پررنگ بود و رهبر فرزانه انقلاب تاکید ویژه ای هم در بخش مطالبه گری اساتید داشتند.

مسئول سازمان بسیج اساتیداستان اصفهان درادامه با بیان این که تاکید مقام معظم رهبری بر چندنکته مهم از جمله حضور بسیج در تمام میدانها است، افزود: در یکی دوسال اخیر مباحث جهادی بسیج اساتید بسیار پررنگ شده است و جنبش استادی در سراسر کشور با نگاه جهادی به مشکلات وارد شده و در جهت حل علمی آن اقدام می کند.

وی با تاکید بر  نقش بسیج اساتید در رهبری اقشار بسیج و استفاده از این ظرفیت، افزود:این نکته مهم است که بعنوان قشر نخبه و تاثیر گذار جامعه بتوانیم در متن جامعه هم نقش خود را ایفا کنیم و مقام معظم رهبری هم به حضور در تمام میادین و از جمله مساجد تاکید داشتند.

وی با تاکید بر این که در هیچ زمینه ای نباید غافلگیر شویم، تصریح کرد: ما در حوزه مساجد بطور ویژه باید برنامه داشته باشیم و از ظرفیت اساتید باید بصورت ساختاری در مساجد استفاده کنیم.

مسئول سازمان بسیج اساتید اصفهان بحث جنگ نرم را نیز مطرح نمود و گفت: این موضوع یکی از محورهای مطالبات مقام معظم رهبری است، جنگ نرم فرهنگی، اقتصادی، رسانه ای و غیره باید مورد توجه کانونهای بسیج اساتید باشد.

وی همچنین بر ارتباط کانونهای بسیج اساتید با مجموعه های همسو و استفاده از ظرفیتهای موجود تاکید نمود.

باقری با بیان این که جنبش استادی و ظرفیت استادی در استان اصفهان ویژه است و باید در حوزه فعالیتهای انقلاب نقش بسیج اساتید را پررنگتر کنیم، گفت: نقش مطالبه گری بسیج اساتید همیشه مورد تاکید بوده است و اساتید نخبه با زبان علمی خودشان پیگیر مطالبات جامعه باشند.

وی خاطرنشان کرد: دو ظرفیت علمی و بصیرتی اساتید باید در موارد نیاز نظام و انقلاب مورد استفاده قرار گیرند و از ظرفیتها بنحو احسن استفاده کنیم.

  باقری با تصریح این که مکانیزمهایی سازماندهی کرده ایم، اظهار داشت: در حوزه ظرفیت علمی کانونهای ما باید گروههای مسئله محور اندیشکده های علمی راهبردی را برای شهرستان، استان و حتی کشور پیگیری نمایند.

وی با بیان این که در حوزه توانمندسازی یکسری ساختارهای آموزشی برنامه ریزی کرده ایم، افزود: در حوزه دانش و بینش هم فعالیتها تقویت خواهد شد.

مسئول بسیج اساتید استان اصفهان همچنین به استفاده از ظرفیت نخبگی در حوزه علمی، فرهنگی و سیاسی هم اشاره کرد بر حضور پررنگ اساتید بسیجی در همایش نقش دانشگاهها در بیانیه گام دوم انقلاب هم تاکید نمود.

اخبار فرهنگی

اطلاعیه ها

پیشخوان خدمات

پنل ثبت نام